Vårt veckovisa drop-in ställs in och ersätts med andra aktiviteter

På grund av ökad smittspridning av Corona under september månad har vi beslutat att ersätta våra veckovisa drop-in med andra aktiviteter.Vi vill med färre tillfällen där personer samlas i grupp bidra till mindre risk för smittspridning av Coronaviruset.

Aktiviteterna som ersätter innebär att vi månadsvis istället gör en större aktivitet. Samtidigt tillgängliggör vi oss för fler oregelbundna enskilda möten.
De nya månadsvisa aktiviteterna kommer att presenteras på pgsyd.se, i sociala medier och genom andra kanaler.


Beslutet gäller tillsvidare.