Rapport från må-bra helgen i Tylösand

Det är i skrivande stund torsdagen den 15 oktober och några dagar har passerat sedan vi kom hem efter må-bra helgen i Tylösand. Samtal, skratt och diskussioner har varvats med god mat och häng i Hotel Tylösands spa. Här följer en summering av såväl intryck från undertecknad, input från deltagare och helgens upplägg.

Vi lämnade Malmö med bil cirka 16:00 på fredagseftermiddagen för färden mot Halmstad och Tylösand. Några av de 15 anmälda deltagarna kom från annat håll och tog sig på egen hand till destinationen. Vi valde att åka bil och undvika kollektivtrafiken, i september månad hade coronafallen i Skåne ökat och som anordnare försökte vi se till att arrangemanget blev så säkert som möjligt.

Väl framme checkade vi in i våra rum och för den pigge fanns nån timme till att göra sig bekant med hotellet och den nya omgivningen innan middagen som var planerad till klockan 19. Middagen tog plats i hotellets restaurang och innan maten gavs ett kort välkomsttal samt några praktiska råd och tips för vistelsen. Många hade inte träffat varandra tidigare och middagen blev, förutom maten, en tillställning av informella introduktioner mellan närmsta bordsgrannar.

Föreläsningar och workshops startar!

Efter frukost startade lördagen med föreläsning klockan 10 på temat ”Peer Support – What is it, why does it matter and how do we ensure all people living with hiv gets it”. Det var undertecknad själv som höll i presentationen som du kan se och ladda ner här, dock utan animationer:

Under den timmeslånga presentation gavs en introduktion till peer support och varför det är viktigt i relation till att leva med hiv. Vi fick också möjlighet att i grupper om 3 personer diskutera hiv status och öppenhet. Berätta – för vem? Vad är fördelarna med att berätta? Vilka är nackdelarna? Och finns det några nackdelar med att inte berätta? Upprinnelsen till att fokusera på öppenhet bottnar i den forskning som gjorts och att många som lever med hiv skulle vilja vara mer öppna. Frågorna gav alla chansen att lyssna till någon annans tankar och erfarenheter och fundera kring sina egna. Vi gick också igenom praktiska tips för hur vi kan agera kring att berätta, till hjälp hade vi de fem W:na hämtade från Positively UK, en ledande organisation inom peer support för personer som lever med hiv. Alla deltagare fick också möjlighet att introducera sig själva och berätta om sin hiv status öppet för alla andra.

Emanuel presenterar

Nästa punkt på schemat var en presentation från Arielle från Lunds Universitet. Arielle började samarbeta med oss förra året, då som student, idag är hon anställd på Lunds Universitet och arbetar med en studie i peer support för personer som lever med hiv. Resultaten är inte färdiga för publicering men vi fick en inblick i arbetet och vilka teman Arielle hittat och byggt sin studie kring, bland annat vart peer support ges och av vem. Studien fortlöper och fler intervjuer med personer som lever med hiv kommer att genomföras. Vill du medverka kan du kontakta oss direkt.

Efter lunch på hotellet återgick vi till konferensrummet Gessle, det var dags för Tobias och workshopen ”Att lyckas med hivprevention”. Namnet och workshopen baseras på en publikation från Folkhälsomyndigheten. Publikationen ska vara till hjälp för att till exempel planera, utföra och följa upp insatser. För denna workshop hade vi anpassat innehållet och började med frågor som ”Varför är det viktigt att Positiva Gruppen Syd finns?” och ”Vad är huvudproblemet Positiva Gruppen Syd vill motverka?”. Frågorna fick deltagarna fundera kring själva för att sedan dela sina svar. Några av svaren löd: ”Motverka stigma”, ”vara kontakthubb för peers” och ”utbilda”.

I nästa moment var fokus på mål – ”Vad är målet med att Positiva Gruppen Syd finns, hur skulle situationen se ut när målet är uppfyllt?” och ”Ryms dina huvudproblem inom det övergripande målet?”. Svaren skiftade och allt från att hiv skulle vara en mindre del av ens liv till att inget arbete med hiv längre skulle behövas fanns med som exempel. Den röda tråden var dock till stor del minskat stigma och bättre förståelse från andra för vad hiv är. Avslutningsvis diskuterades olika målgrupper och vad Positiva Gruppen Syd gör idag och hur väl deltagarna tycker att organisationen jobbade med problemen som deltagarna ville skulle lösas. Här fanns både önskemål om att försöka nå till exempel ensamma och utsatta bättre med uppsökande verksamhet, som att lansera utbildningspaket och kontakta vård, skolor och andra instanser i samhället för att brett nå ut med information om att leva med hiv.

Efter workshopen bjöds det på fika och samtalen fortsatte innan folk började leta sig tillbaka till sina rum för lite välförtjänt vila.

Middag i Halmstad och kvällshäng i hotellets spa

Klockan 18 var bord bokat på Fridolfs Krog. Maten var förbeställd och bland favoriten fanns smörstekt röding som avnjöts av fem personer i sällskapet. Torsken var inte lika populär då endast en person valde detta alternativ, men den ska enligt utsago ha smakat fantastiskt. Restaurangen var förhållandevis uppbokad och trots att serveringen dröjde en aning var alla glada och nöjda när vi efter två och en halv timme begav oss tillbaks till Tylösand och hotellet. Det märkets nu att folk börjat lära känna varandra och jämfört med middagen kvällen innan gick det ingen nöd på samtalspunkter. Låt säga att det pratades både om det ena och det andra 🙂

Väl tillbaka på hotellet såg de allra flesta fram emot hotellets spa med flera pooler, bastu och andra avslappningsmanicker. Eftersom det var helg stängde spaavdelningen inte förrän klockan 12 och det var förvånande lite folk i spaavdelningen, vilket var bra både med tanke på corona och möjligheten att nyttja bekvämligheterna. Det kändes som en perfekt miljö att under enkla former samtala och lära känna varandra ännu mer. En konstellation skapades i poolen, någon lämnade och någon ny tillkom och så vidare. Spaet nyttjades till sista stund och förhoppningsvis somnade alla nöjda, glada och avslappnade.

Avslutning och sammanfattning av helgen

Vid utcheckningen klockan 11 dagen därpå samlades vi kort för att tacka varandra och säga hej då och vi begav oss hem igen. Sammanfattningsvis upplevdes helgen som mycket uppskattad. Vistelsen skulle enkelt kunna förlängas med ytterligare en dag, men det kanske inte är så dumt att avsluta med en känsla av mersmak?

Att vi var en grupp på 15 deltagare, 17 tillsammans med föreläsare, var också lagom med tanke på upplägget och hur mycket tid vi hade att spendera tillsammans. Med tanke på corona hade också riskerna blivit fler med en större grupp och hur vi interagerade hade möjligen behövts begränsats. Nu utgick vi från ett antal enklare regler; privat transport, inga deltagare med symtom och även gärna nytestad för corona, väl utspridda platser i konferensrummet och generös tillgång av handsprit samt enskilda rum på hotellet.

Det var också extra kul att se så pass många nya deltagare, med blandningen av de som varit medlemmar en längre tid och nytillkomna blev dynamiken bra. Helgen gav också uppslag till teman för nya aktiviteter, något som vi redan nu vävt in i nästkommande aktivitet den 7 november. Vi ser fram emot nästa aktivitet och hoppas att helgen för alla deltagare inneburit ett litet steg i resan mot ett bättre liv med hiv.