Nyheter från CROI2021-konferensen: Benskörhet, psykisk hälsa och fler studier om hiv och Covid-19

CROI eller Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections har precis avslutats. Likt många andra konferenser blev det en virtuell variant. Här följer några av nyheterna som presenterades på konferensen mellan den 6 – 10 mars.

Alendronate förhindrar benskörhet

Personer som påbörjade behandling av hiv med läkemedlen TDF, emtracitabine och ett tredje varierande läkemedel, som samtidigt fick alendronate, uppvisade färre tendenser av benskörhet

Benskörhet är en komplikation som kan drabba framförallt äldre personer som lever med hiv. Även medicin, till exempel TDF, tenofovir disoproxil fumarate, som återfinns i såväl Truvada som ett flertal andra tabletter är känt för att kunna orsaka benskörhet. Benskörhet i sig kan leda till lägre bentäthet och i värsta fall benbrott. 

I en studie på personer som startade behandling av hiv, gavs också 70mg alendronate en gång i veckan i tablettform. Resultaten visade, jämfört med en grupp som inte fick alendronate, att gruppen som fick alendronate ökade bentätheten (motsatsen till benskörhet) i ländryggen under de första 24 veckorna och de första 48 veckorna i höftbenen. Gruppen som inte fick alendronate uppvisade däremot benskörhet. 

https://www.aidsmap.com/news/mar-2021/alendronate-can-prevent-bone-loss-people-starting-hiv-treatment

Kommentar:

Fysisk aktivitet har tidigare visat sig öka bentätheten och rätt kosthållning och rökavvänjning har också visat sig avhjälpa benskörhet. Eftersom att alendronate redan är godkänt kanske det kan bli ytterligare ett verktyg att förbättra benhälsan, framförallt hos äldre personer som lever med hiv.

Mer info och länk till studien finns här:

Digitala mindfulnesslektioner hjälper att minska depression och ångest

Depression, ångest och ensamhet kan drabba alla som lever med hiv, men äldre personer är extra riskutsatta. I studien, som utfördes i USA, fick personer som lever med hiv över 50 år medverka i digitala mindfulnesslektioner. Syftet var att ta reda på om denna typ av insats kan minska depression, ångest och ensamhet. I dessa förinspelade lektioner fick deltagarna bland annat andnings- och avkopplingsövningar som syftar till att minska stress. Deltagarna fick åtkomst till 14 lektioner genom mobil, dator eller surfplatta.

Resultaten visade efter 25 dagar att både depression och ångest minskade, jämfört med en grupp som inte deltog i lektionerna. Däremot var resultaten tvetydiga när det kommer till ensamhet.

https://www.aidsmap.com/news/mar-2021/depression-anxiety-and-loneliness-can-be-improved-mindfulness-audio-lessons

Kommentar:

Framförallt under Covid-19 pandemin är det bra med alla typer av insatser som kan stötta och boosta psykisk hälsa. Resultaten är intressanta och visar att det går att göra insatser även digitalt, kanske inte helt oväntat att ensamhet inte förbättrades nämnvärt, då man inte träffade andra.

Hiv påverkar, men förhållandevis marginellt – Två stora studier om hiv och Covid-19

Det rapporterades från både Storbritannien och USA om personer som lever med hiv och Covid-19. Fram tills nu finns ingen konsensus kring exakt vilken risk hiv utgör för att få eller bli svårt sjuk i Covid-19.

Studien från Storbritannien baserade sig på 69 fall av personer med hiv som blivit inlagda på grund av Covid-19 förra året. Dessa jämfördes med andra likvärdiga patienter. Resultaten visade att personer med hiv som blivit inlagda inte hade en högre risk att dö, däremot var tiden till tillfrisknande längre. 

Faktorer som visade sig spela större roll än hiv var underliggande sjukdomar, och personer med hiv som var inlagda hade i högre grad underliggande sjukdomar än de som inte levde med hiv.

I studien från USA inkluderades 2 932 personer med hiv som fått Covid-19. Här tittade man på risken för att bli inlagd, vilken var högre för personer som lever med hiv än personer som inte levde med hiv.

Även här spelade underliggande sjukdomar stor roll, organtransplantationer, tidigare hjärt- och kärlsjukdomar samt njursjukdom innebar alla en förhöjd risk att bli inlagd. Slutsatsen forskarna drog var att trots de underliggande sjukdomarnas roll i att bli inlagd så var hiv en riskfaktor för att behöva sjukhusvård på grund av Covid-19.

https://www.aidsmap.com/news/mar-2021/underlying-health-conditions-play-major-role-increased-risk-hospitalisation-covid-19

Kommentar:

Det behövs sannolikt mer tid och fler studier för att säkerställa riskerna för personer som lever med hiv och hur hiv påverkar sjukdomsförloppet med Covid-19. Oavsett tror jag många med mig känner att det är skönt att riskerna inte är skyhöga att bli svårt sjuk i Covid-19 jämfört med personer som inte lever med hiv.