Nya rapporter om hiv och Covid-19 från New York och Barcelona

I staden New York har data sammanställts för 5700 patienter som blivit intagna och diagnostiserade för Covid-19 mellan den 1 mars – 4 april i år. Av de intagna med Covid-19 levde 0,8% också med hiv. I staden New York lever cirka 1,3% av befolkningen med hiv vilket antyder att personer med hiv inte ådrar sig eller blir sjuka av Covid-19 i högre grad än den generella befolkningen. Någon data på utgången för de intagna med hiv fanns inte med i studien, som kan läsas i sin helhet här (Engelska): https://jamanetwork.com/journ…/jama/article-abstract/2765184

Från Barcelona rapporteras om fem personer i åldrarna 29-49 med hiv i en studie om 543 patienter med Covid-19. En person levde med odiagnostiserad hiv (CD4 nivå på strax över 100) och två andra levde med ytterligare underliggande sjukdomar. Efter vård, där två av de intagna klassades som svårt sjuka, är fyra utskrivna från sjukhus medans en person är fortsatt kvar på sjukhus. Personen med odiagnostiserad hiv är en av de utskrivna. Forskarna understryker att det behövs fler studier, och framförallt med äldre personer som lever med hiv, för att bättre kunna veta hur hiv påverkar Covid-19 bland äldre, då högre ålder i sig är en riskfaktor.
Läs hela studien här: https://www.thelancet.com/…/la…/PIIS2352-3018(20)30111-9.pdf

Rapporterna bekräftar i stort vad IAS och fallen i Kina och Schweiz tidigare visat, att hiv i sig inte är en riskfaktor för att ådra sig eller bli svårare sjuk i Covid-19. Läget kan dock komma att förändras och vi uppmanar alla att fortsatt iaktta försiktighet. Har du frågor eller vill prata är du alltid välkommen till oss.