Blir personer med hiv sjukare av Covid-19?

Många är oroliga och undrar hur det nya coronaviruset påverkar personer som lever med hiv. Kortfattat så finns det idag förhållandevis få fall och knapphändig information att gå på, men hittills pekar inget på att personer med hiv blir sjukare än personer som inte lever med hiv. Detta grundar sig på data IAS (International Aids Society) presenterade igår. Följande fall där personer med hiv uppsökt sjukvård och konstaterats smittade av Covid-19 togs då upp:

– 4 dokumenterade fall från Schweiz där personerna var mellan 55 – 79. 3 av 4 levde med underliggande sjukdomar, en var i behov av intensivvård övriga vanlig vård på sjukhus. Två har hittills skrivits ut varav en är personen som intensivvårdades, två fortfarande kvar för vård.

– Från Kina finns 6 dokumenterade fall. Flera hade låga cd4 nivåer och även här underliggande sjukdomar/riskfaktorer men samtliga fick endast milda eller måttliga symtom. Alla har idag tillfrisknat.

Vi har även fall i Sverige där utgången har varit god för personer som lever med hiv och drabbats av Covid-19, detta är än så länge bara anekdotiskt och någon sammanställd information finns oss veterligen inte i dagsläget.

Vi bevakar och uppdaterar våra medier så snart vi får mer information. Vi rekommenderar alla att följa myndigheternas information och riktlinjer, på t.ex. krisinformation.se för att minska smittspridning och skydda sin egna hälsa, samt att generellt vara källkritisk gällande information som delas på t.ex. sociala medier.

För mer information och källor se IAS här:

https://www.iasociety.org/…/Cross…/COVID-19-and-HIV-Webinars