Skip to content

Vår verksamhet

Vilka är vi, vad är målet med vår verksamhet och hur kompletterar vi ordinarie sjuk- och hälsovård.

Om oss

Positiva Gruppen Syd bildades som en kamratstödsförening och patientförening 1987, för att verka av och för personer med hiv, där man talar i egen sak. Idag är Positiva Gruppen Syd en organisation som arbetar för alla som som lever med hiv, oavsett könstillhörighet, sexualitet, nationalitet, etniskt ursprung eller andra intersektionella skillnader – i syfte att öka välbefinnande och stärka livskvaliteten för personer som lever med hiv.

 Sedan starten 1987 har mycket hänt, hiv har gått från att vara en nästintill garanterat dödlig sjukdom till att klassas som en kronisk sjukdom. Vi säger numer att personer lever med hiv, vilket understryker att vi som har hiv behöver lära oss att leva med viruset. Samtidigt behöver samhället ställa om och uppdatera sina kunskaper om vad det innebär att leva med hiv.

Medicinskt har utvecklingen varit fantastisk, men trots detta skapar hiv fortfarande stigma och ohälsa bland de som lever med hiv.  Det försöker vi ändra på.

Vill du att vi föreläser hos er?

Kontakta oss! Vi föreläser gärna på skolor, publika event och i verksamheter.

Våra arbetsområden

För att öka livskvaliteten hos personer som lever med hiv och allmänhetens kunskap om hiv jobbar vi mot tre övergripande mål:

Social kontakt & möten

Erbjuda och uppmuntra till gemenskapsstärkande möten mellan personer som lever med hiv. Ge möjligheter för personer med hiv att enkelt kunna knyta kontakter med andra personer som lever med hiv, såväl online som offline.

Systematiserat kamratstöd

Alla som lever eller nyligen har diagnostiserats med hiv ska få information om kamratstöd vid sin infektionsmottagning. Information ska ges jämlikt för att säkerställa allas möjlighet att påverka sin egen hälsa till det bättre.

Information & Utbildning

Aktivt tillgängliggöra och synliggöra aktuell information om hiv och berättelser om att leva med hiv. För ökad kunskap och minskad stigmatisering verka för öppenhet och möten mellan personer som lever med hiv och allmänheten.

Vill du veta mer om vårt arbete och vad gjort tidigare år. Läs mer i någon av de senaste årens verksamhetsberättelser.

Positiva Gruppen Syd Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Vi som jobbar här

Simon

Verksamhetsutvecklare

Simon är utbildad socionom samt hippolog och började arbeta hos Positiva Gruppen Syd 2016. Innan dess har han varit aktiv i bland annat Hiv-Sverige och RFSL. Simon gillar att kallbada, resa med sin husbil och har ägnat en stor del av sitt liv åt hästar. Han har levt med hiv sedan 2011 och tilldelades Peos Stipendium 2013.

Linda

Projektmedarbetare

Linda är utbildad sociolog och har tidigare arbetat inom privat sektor som verksamhetschef och har även transkriberat boken Hivernation (2012). Linda tycker om att träna pilates, läsa böcker samt umgås med familj och vänner. Linda har ett anhörigperspektiv på hiv och till henne kan du vända dig för stöd eller önskemål för hur vi kan arbeta för dig.

Emanuel

Samordnare/Peer

Emanuel har en magisterexamen i innovation från Lunds Universitet och har tidigare arbetat internationellt med utveckling, både i offentlig och privat sektor. På fritiden tycker han om att spela hockey, gymma och lära sig något nytt. Han har levt med hiv sedan 2013 och tilldelades Peos Stipendium 2018.

Styrelsen

Styrelse väljs varje år, vanligtvis i slutet av februari.

Nuvarande styrelse består av en ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande: Conni

Ledamöter: Christina, John, Carlos, Set

Ersättare/suppleant: Alex, Alaa

Vill du läsa våra stadgar?

Positiva Gruppen Syd är en ideell förening. Vi arbetar och styrs av våra stadgar.

Vill du komma i kontakt direkt med styrelsen, kontakta pgsstyrelse@pgsyd.se

Värdegrund

Positiva Gruppen Syd utgår ifrån en gemensamt framtagen värdegrund med Hiv-Sverige som baserar sig på de mänskliga rättigheterna.

  • De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa
  • Vi tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv, samt diskriminerande lagstiftning och praxis
  • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och personer som lever med hiv ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

Som organisation utgår vi även från fyra grundprinciper – öppenhet, lyhördhet, normmedvetenhet och tillgänglighet. En utförligare definiton av dessa principer finns i vår treårsplan.