Skip to content

Vår verksamhet

Vilka är vi, vad arbetar vi med och vad är målet med vår verksamhet

Om oss

Positiva Gruppen Syd bildades som en kamratstödsförening och patientförening 1987, för att verka av och för personer med hiv, där man talar i egen sak. Idag är Positiva Gruppen Syd en organisation som arbetar för alla som som lever med hiv, oavsett könstillhörighet, sexualitet, nationalitet, etniskt ursprung eller andra intersektionella skillnader – i syfte att öka välbefinnande och stärka livskvaliteten för personer som lever med hiv.

 Sedan starten 1987 har mycket hänt, hiv har gått från att vara en nästintill garanterat dödlig sjukdom till att klassas som en kronisk sjukdom. Vi säger numer att personer lever med hiv, vilket understryker att vi som har hiv behöver lära oss att leva med viruset. Samtidigt behöver samhället ställa om och uppdatera sina kunskaper om vad det innebär att leva med hiv.

Medicinskt har utvecklingen varit fantastisk, men trots detta skapar hiv fortfarande stigma och ohälsa bland de som lever med hiv.  Det försöker vi ändra på.

Vill du att vi föreläser hos er?

Kontakta oss! Vi föreläser gärna på till exempel utbildningar, event, skolor och företag.

Våra arbetsområden

För att öka livskvaliteten hos personer som lever med hiv och allmänhetens kunskap om hiv jobbar vi mot tre övergripande mål:

Social kontakt & möten

Erbjuda och uppmuntra till gemenskapsstärkande möten mellan personer som lever med hiv. Ge möjligheter för personer med hiv att enkelt kunna knyta kontakter med andra personer som lever med hiv, såväl online som offline.

Systematiserat kamratstöd

Alla som lever eller nyligen har diagnostiserats med hiv ska få information om kamratstöd vid sin infektionsmottagning. Information ska ges jämlikt för att säkerställa allas möjlighet att påverka sin egen hälsa till det bättre.

Information & Utbildning

Aktivt tillgängliggöra och synliggöra aktuell information om hiv och berättelser om att leva med hiv. För ökad kunskap och minskad stigmatisering verka för öppenhet och möten mellan personer som lever med hiv och allmänheten.

Vill du veta mer om vårt arbete och vad gjort tidigare år. Läs mer i verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021

Vi som jobbar här

Hannah

Projektmedarbetare

           hannah@pgsyd.se

Hannah är utbildad beroendeterapeut och har främst varit verksam inom socialt arbete de senaste 10 åren. Hon har även arbetat inom socialpsykiatrin och med kvinnohälsa. Snart är hon också färdigutbildad relationsterapeut. 

Hannah har ett anhörigperspektiv på hiv och kommer att arbeta för att främja välmåendet hos personer som lever med diagnosen och öka kunskapen om hiv i samhället. Hannah kommer tillsammans med Anton att arbeta med ett nytt projekt inom chemsex.

Sin fria tid ägnar hon gärna åt familj, vänner, musik och allt vad livet har att erbjuda.

Anton

Projektledare

Anton har en specialistexamen i PR & Reklam från Ryssland och har tidigare arbetat inom privat sektor, kommunikation, marknadsföring samt inom internationella läkemedels- och medicintekniska företag. I år tar han en masterexamen i Ledarskap och Organisation.  Han har ett stort intresse av musik och gillar att utforska olika kulturer. Han har levt med hiv sedan 2011 och har även suttit i PG Syds styrelse, ett uppdrag som idag är under paus. Anton brinner för att hjälpa andra personer och att bekämpa hiv stigmatisering.

Linda

Projektledare

Linda är utbildad sociolog och har tidigare arbetat inom privat sektor som verksamhetschef och även transkriberat boken Hivernation (2012). Linda tycker om att träna pilates, läsa böcker samt umgås med familj och vänner. Linda har ett anhörigperspektiv på hiv och till henne kan du vända dig för stöd eller önskemål för hur vi kan arbeta för dig.

Conni

Verksamhetschef

Conni är utbildad undersköterska med vidareutbildningar inom psykiatri och missbruk. Han har tidigare arbetat som samordnare, socialrådgivare och senast som ungdomsbehandlare inom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.
På fritiden tycker han om att laga mat, inreda och spenderar gärna tid i naturen. Han har levt med hiv sedan 2015 och tilldelades Positiva Gruppen Syd´s hedersutnämnelse 2019 då han även tillträdde rollen som ordförande.

Joost

Projektmedarbetare

Joost är utbildad som kulturgeograf i Groningen, Nederländerna. Innan han flyttade till Sverige arbetade han i offentligt sektorn samt kultursektorn i Nederländerna. Joost är intresserad av att upptäcka sitt nytt hemland samt gillar han att cykla och vandra på fritiden. 

 Han lever med hiv sedan 2013 och efter han deltog i Positiva Gruppen Syds styrelsen är han sedan juni 2022 vår nya kollega. 

Styrelsen

Styrelse väljs varje år, vanligtvis i slutet av februari.

Nuvarande styrelse består av en ordförande tre ledamöter och en adjungerad ledamot.

Ordförande: Michael

Ledamöter:  Alaa, Suzana och Marcus

Adjungerad ledamot: Hansalbin


Vill du läsa våra stadgar?

Positiva Gruppen Syd är en ideell förening. Vi arbetar efter och styrs av våra stadgar.

Vill du komma i kontakt direkt med styrelsen, kontakta pgsstyrelse@pgsyd.se

Värdegrund

Positiva Gruppen Syd utgår ifrån en gemensamt framtagen värdegrund med Hiv-Sverige som baserar sig på de mänskliga rättigheterna.

  • De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa
  • Vi tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv, samt diskriminerande lagstiftning och praxis
  • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och personer som lever med hiv ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

Som organisation utgår vi även från fyra grundprinciper – öppenhet, lyhördhet, normmedvetenhet och tillgänglighet. En utförligare definiton av dessa principer finns i vår treårsplan.