Skip to content

Vår historia - från 1987 till idag

Följ med på en tillbakablick och genom en tid av förändring

1987-1988 protokoll
1987
Kamratgruppen Positiva Gruppen Syd bildas
I Malmö hösten 1987 anordnade Noaks Ark Malmöhus på Baltzargatan en första träff för hiv-positiva. En grupp på cirka 10 personer sluter upp denna torsdagskväll. Deltagarna finner genast mycket gemensamt, trots att utsikterna för någon med hiv vid denna tid många gånger bara är en väntan på döden.

Träffarna fortsätter veckovis, någon börjar laga mat och idén om att skapa en egen grupp föds. Således är vad som då kallades Kamratgruppen Positiva Gruppen Syd född.(Bild: Från Noarks Narks Malmöhus föreningsprotokoll och första dokumenterade omnämnandet av Positiva Gruppen, slutet av 1987.)
1987
Tidningsurklipp hiv
1989
Pigkammaren på Södergatan blir nytt hem
Då Noaks Ark Malmöhus i februari 1989 flyttade in på Södergatan fick Positiva Gruppen Syd, eller PG som man sa, följa med. Flytten var endast två kvarter bort och gick till en stor våning fyra trappor upp som renoverades och gjordes iordning. MAS, Malmö Allmänna Sjukhus bistod med möbler som piffades upp. I den nya våningen fick sedermera PG sitt eget krypin i pigkammaren där träffarna fortsatte att hållas för personer som lever med hiv. PG flyttade flera gånger i huset, men Södergatan förblev hem i nästan 20 år. (Bild: Tidningsartikel från sent 80-tal, citatet är från en av de 10 som var med i starten)
1989
1990
PG blir en egen förening
Fram tills nu har Positiva Gruppen Syd varit en del av Noaks Ark Malmöhus, men 89-90 bildas en egen förening som styrs och består av personer med hiv. I samma veva flyttar föreningen till våningen under och en egen lokal. Gemensamma middagar, utflykter och temafester hör till aktiviteterna som anordnas. På torsdagskvällar hålls öppet ända till 22. (Bild: Infoblad cirka 1990)
1990
1991
"..medvetet och systematiskt spridit HIV-smitta"
Så går det att läsa i den första utgåvan av PG-Nytt, föreningens medlemsblad som började publiceras 1991. Någon hade anmält större delen av föreningens nuvarande och tidigare styrelse till vad som då kallades Aids-Delegationen, en del av Socialdepartementet och kontaktat pressen. Anmälningen ledde ingen vart men den speglar en del av den skepsis och okunskap som fanns kring personer med hiv på den här tiden. Hela utgåvan av Pg-Nytt finns att läsa här längst ner på sidan.(Bild: Framsida och logo från första utgåvan av PG-Nytt, 1991)
1991
1994
Stödaktiviteter, nordiskt utbyte och den eviga väntan på en behandling
90-talet präglades bland annat av samarbete i Nord-all, ett återkommande forum för träffar över landsgränserna i Norden som hade påbörjats redan 1989 i Stockholm. Man träffades för att socialisera, prata aktuella hiv-frågor och arbeta fram gemensamma mål. Eftersom Positiva Gruppen Syd var del av vad som då kallades RFHP (Riksförbundet för hivpositiva) var föreningen representerad på Nord-all mötena. PG Syd var också värd för 1994 års sammankomst. Ett lyckat arrangemang som lockade 170 deltagare från de nordiska länderna till Ystad Saltsjöbad. Under dessa år anordnades också sommarkollo, middagar och vinprovning och en rad andra aktiviteter, som till exempel veteranbilsträffar och resor utomlands. Någon behandling fanns dock inte än, men föreningen hade kommit över DNCB från USA, ett medel som påstods att ha antiviral effekt och som testades bland annat på Huddinge Sjukhus och Malmö Allmänna Sjukhus. En del medlemmar behandlade sig själva DNCB, som kanske mest är känt som en kemikalie vid fotoframkallning. Andra testade vitaminkurer (Q10 någon?) och greppade efter halmstrån som om möjligt kunde bromsa viruset. (Bild: Infoblad från 1994)
1994
1995
Arvet från Peo
Peo, eller Per-Olof Persson, var Positiva Gruppen Syds ordförande 1989-1993. Peo gjorde genom sin person och sitt arbete stort avtryck på såväl föreningen och personer han träffade. Han har beskrivits som både omtänksam och driven och hängav sig till att uppmärksamma och arbeta för personer med hiv. Peo var till en början suppleant i Noaks Ark Malmöhus, innan han 1989 blev ordförande i Positiva Gruppen Syd. Han var även aktiv i den nationella organisationen RFHP (nuvarande Hiv-Sverige) fram till sin död. Peo dog 1995, blott 33 år gammal. Till minne av Peo instiftades Peos Stipendium. Stipendiet finns kvar än och delas ut årligen för att minnas Peo, det han gjorde och den han var. (Bild: Peo, okänt årtal)
1995
1997
Positiva Gruppen Syd 10 år
På World Aids Day 1 december 1997 firade Positiva Gruppen Syd 10-årsjubileum. En festlig heldag med öppethus på Södergatan. Det bjöds på internationell buffé, tal och givetvis utdelning av Peos Stipendium tillsammans med en tillbakablick av höjdpunkter och minnen från åren 1987-1997. Några månder innan jubiléet utlystes också en tävling för en ny "läcker och informativ logo" som kan ses bland bilderna längst ner på denna sida. (Bild: Pg-Nytt, augusti 1997)
1997
2001
Grupp för tjejer med hiv startas
I ett försök att kunna erbjuda tjejer en egen plattform i föreningen togs 2001 initiativ om att starta en tjejgrupp. Det var inte på något sätt nytt med tjejer i föreningen men föreningen förstod att på grund av att män traditionellt utgjort stommen fanns ett behov att erbjuda plats åt tjejer. Tjejgruppen växte inte fram till att bli en egen föreningen likt PG hade gjort från Noaks Ark, men grunden lades för en bredare verksamhet.(Bild: Pg-Nytt, juli 2001)
2001
2002
Ny logotyp
Logon från jubileet 1997 hängde med i fem år, sedan var det dags för något nytt. Resultatet blev en förhållandevis modern variant med ett ankare som motiv. Positiva Gruppen Väst, som finns i Göteborg, hade en logotyp med en fyr, kanske var den inspirationen till ankaret? Den nya logotypen kom att användas ända fram till 2015 då den ersattes av logotypen som finns idag. (Bild: Logotyp, 2002)
2002
Karta over Barkgatan
2006
Från Gamla Väster till Möllevången
Efter 20 år på Södergatan gick flyttlasset till Barkgatan. Hyran hade höjts och mitten på 00-talet var svår för föreningen som på sin nya adress behövde hitta hem. (Bild: Infovykort från cirka 2006)
2006
2008
Mexiko, Norge och nya medlemmar
Åren efter flytten till Barkgatan låg fokus på att synas och nå fler personer med hiv. Dryga 10 år efter att antiviral behandling mot hiv kom hade hiv i allt större grad blivit ointressant. Det skrevs mindre i tidningar och viruset innebar för de allra flesta en livslång behandling istället för en väntan på döden. Föreningen jobbade under denna tid med begränsade medel (en anställd på 50% och frivilliga krafter) och försökte samverka i närområdet för att synas mer. Men det fanns också höjdpunkter som gav kraft och inspiration, bland dessa, studiebesöket i Norge och världsaidskonferensen i Mexiko 2008.
2008
2012
Positiva Gruppen Syd 25 år
Den 26 oktober på Malmö Rådhus träffades åter Noaks Ark Malmöhus (eller Noaks Ark Skåne som var det nya namnet sedan 2007) och Positiva Gruppen Syd. Under rubriken "30 år med hiv och 25 år med två föreningar" hölls en heldag med utställningar, paneldebatt och samtal. Framåt kvällskvisten hälsade Lena Jarnbring Lindholm, ordförande i kommunfullmäktige, välkomna med en skål. Dagen avslutades med middag med sång och musik. För många som tidigare varit aktiva i föreningen blev dagen en återkoppling från förr, en del av deras berättelser finns dokumenterade i en minnesskrift från jubileet.
2012
2015
En förening i förnyelse
I mitten på 10-talet påbörjas en förnyelse i föreningen. Det sker en föryngring i styrelsen och nya yngre medlemmar tillkommer. Kombinationen av erfarenhet och ungdomlig entusiasm leder till flera nya initiativ. I samverkan med andra lanseras flera nya projekt, bland annat en satsning för unga med hiv tillsammans med Hiv-Sverige, och samarbetet med Noaks Ark återuppstår genom kampanjen Vågar du ligga?. (Bild: Vykort från kampanjen #vagarduligga
2015
Idag
För personer med hiv in i 2020-talet
Positiva Gruppen Syd har likt hiv förändrats under åren från 1987. Samtidigt är mycket fortfarande oförändrat. Likt ankaret har föreningen över tid symboliserat en fast punkt att luta sig mot när det blåser, den funktionen är densamma idag som den var 1987. Att humanisera hiv, visa att det finns människor som lever med viruset är en annan punkt som stått emot tiden. Att få andra att förstå och lyssna en tredje punkt. Så länge stigma, okunskap och skam knyts till hiv, finns det saker att göra. Någon behöver förändra attityderna till viruset och stötta personer med hiv till ett så bra liv som möjligt, och det kommer vi försätta att göra.
Idag

Bilder & Kuriosa