Skip to content

Vad är hiv?

Humant immunbrist virus (hiv) upptäcktes 1983 av franska och amerikanska forskare. Sedan 1996 finns behandling som gör att hiv inte längre överförs när personer med hiv är under behandling.

Hiv är ett retrovirus som primärt använder Cd4-celler, en typ av immunförsvarscell, för att föröka sig och infektera nya människor. Cd4-celler har som uppgift att leta upp och städa bort olika patogener, det kan vara cancerceller, virus, gifter eller andra patogener. Cd4-celler är inte hela immunförsvaret men utan Cd4-cellerna kommer kroppen sakna en livsviktig del av immunförsvaret.

När hiv-viruset infekterat en människa är det Cd4-cellernas uppgift att städa bort viruset från kroppen. Men istället för att städa bort viruset, tar sig viruset in i Cd4-cellen. Väl inne i cellen ställer viruset om cellen till att producera viruskopior av sig själv. Dessa viruskopior blir nya måltavlor för Cd4-cellerna som återigen försöker städa bort viruset men misslyckas. Processen upprepas gång på gång och slutligen leder det till att Cd4-cellerna är så få att personen blir sjuk, utvecklar aids, och dör om inte behandling sätts in.

Red Ribbon - den internationella symbolen för kampen mot hiv/aids.

AIDS, Acquired Immunodeficinecy Syndrome, är ett sjukdomstillstånd som orsakas av en obehandlad hivinfektion. I Sverige är det primärt personer som inte har vetskap om att de bär på hiv som utvecklar aids. Aids innebär i en sådan situation att risken för sjukdom och till och med död är hög, men med medicinering går sjukdomsförloppet att vända, även för någon som blivit sjuk.

Globalt är Aids fortfarande ett stort problem och dödar årligen 800 000 personer, vilket dock är en minskning jämfört med åren efter millenieskiftet då nästan 1,5 miljoner dog i aids-relaterade sjukdomar.

Behandlad eller obehandlad hiv?

I Sverige lever cirka 8 000 personer med hiv. Av dessa står 96% under behandling med antivirala läkemedel. Behandlingen kontrolleras och följs upp en till två gånger per år med en läkare som också tar prover. De flesta tar en eller ett par tabletter om dagen. Idag finns över 30 olika preparat i 7 olika läkemedelsklasser som kombinerats i olika tabletter.

Behandlad hiv

  • Överförs ej vid sexuella kontakter, även om kondom inte används
  • Omätbara nivåer av hiv i blodet
  • Normal livslängd
  • Högre risk att utveckla ålderssjukdomar som exempelvis högt blodtryck och diabetes  5-10 år tidigare än normalt

Obehandlad hiv

  • Kan överföras vid oskyddade sexuella kontakter
  • Ofta tusentals viruskopior per ml blod
  • Utan behandling beräknad livslängd på 2-10 år
hivkunskap.se quiz kunskap attityd hiv

Testa dina kunskaper och attityder till hiv med vårt quiz på hivkunskap.se

Inte som vilket virus som helst

Med alla medicinska framsteg borde hiv vara en ”no big deal”.  Det går ju att leva ett normalt liv. Men är det verkligen så?

Endast 1 av 10 är öppna med sin status. En majoritet av de som lever med hiv i Sverige är missnöjda med sitt sexliv. Ohälsotalen är fortsatt höga och många som lever med hiv tillhör utsatta grupper.

 Hiv bär med sig ett arv. Ett arv som formats av en bild av omoraliskt sex, promiskuösitet och oansvarigt leverne. På 80-talet fick de som haft sex eller missbrukat skylla sig själva medans de som fått hiv genom en blodtransfusion var offer för ett misskött system och illa genomförd vård. Kampanjerna som lanserades var påkostade, nationella och nådde med skräck in i varje svensk vardagsrum. Idag benämns hiv som en STI, sexuellt överförbar infektion och majoriteten får hiv genom sex. Genom kopplingen till sex, och historien om viruset, lever stigma, skam och skuld kvar, vilket gör att hiv inte är vilket virus som helst. Men med hjälp av mer kunskap och information kan vi förändra bilden av hiv, det behöver inte vara svårare än så.

Vanliga frågor om hiv

Hur överförs hiv vid sex?

Hiv kan överföras vid oskyddat sex om personen med hiv inte är under behandling. Oftast är personen då även ovetande om att de har hiv. Med behandling överförs hiv inte vid oskyddat sex, även om kondom inte används, det gäller såväl orala, anala som vaginala samlag.

Vad är symptomen för hiv?

Symptomen för hiv varierar, vissa personer får en kraftig så kallad primärinfektion, vilket kan liknas vid influensa. Andra personer får mildare symptom som trötthet. På grund av de generella symptomen är det omöjligt att ställa en diagnos utan att testa för antikroppar, vilket är vad ett vanligt hiv test kollar efter.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Hiv står för humant immunbrist virus och är ett retrovirus som angriper en specifik typ av celler i immunförsvaret. AIDS, står för Acquired Immunodeficieny syndrome och beskriver ett sjukdomstillstånd där kroppen har ett påtagligt försvagat immunförsvar som gör den sårbar för en rad sjukdomar som annars inte utgör en risk för en person med ett normalfungerande immunförsvar.

Hur vanligt är hiv i Sverige?

I Sverige lever cirka 8 000 personer med hiv. Andelen som lever med hiv som inte vet om sin status och att de bär på hiv beräknas vara ungefär 800 personer. Det diagnostiseras cirka 500 nya personer med hiv varje år i Sverige.

Kan en leva med hiv?

Hiv räknas i Sverige som en kronisk sjukdom som det går att leva ett normallångt liv med. Behandlingen är dock livslång och kräver medicinering samt läkarbesök för att göra uppföljningar och kontroller. Det finns vissa begränsningar till exempel när det gäller specifika arbeten så som militär och polis. Personer med hiv får heller inte lämna blod eller donera organ.

Kan en få barn om man lever med hiv?

Hiv är inget hinder för att skaffa barn på biologisk väg. Personen som lever med hiv behöver stå på behandling men i övrigt krävs inga speciella åtgärder. För samkönade par eller kvinnor är dock IVF inte tillåtet för personer som lever med hiv.

Här kan du testa dig!

Du kan testa dig på de flesta vårdmottagningar, till exempel en vårdcentral eller ungdomsmottagning. Alla tester är gratis, du får inte nekas ett test och du ska inte få ditt testresultat över telefon. I Malmö rekommenderar vi: