Panelsamtal hiv och öppenhet med politiker och civilsamhället på Rosengårdsbiblioteket, en tillbakablick

Under förra veckan samlades en imponerande grupp av politiker och civilsamhället för att delta i ett panelsamtal om hiv och öppenhet på Rosengårds bibliotek. Evenemanget var en betydelsefull mötespunkt för att lyfta fram de utmaningar och framsteg som finns inom hiv- området. 

Panelen bestod av regionpolitiker (Carina Svensson), kommunpolitiker (Sedat Arif, Isabel Enström) samt representanter från ideella organisationer – Noaks Ark Mosaik (Povi Foly Lawson) och Positiva Gruppen Syd (Anton Yashin), vilka delade med sig av sina perspektiv och erfarenheter. Kvällens moderator var Joost Nussy från Positiva Gruppen Syd. 

Evenemanget inleddes med en kontextualisering av ämnet. Idag är hiv en sjukdom som mer handlar om det sociala än den medicinska aspekten och dessutom är hiv som sjukdom mer stigmatiserad än andra sjukdomar, vilket gör att många som lever med hiv inte vågar berätta öppet om sin hiv-status och lever i det tysta med sin diagnos. Folkhälsomyndigheten har kommit fram till att mindre än hälften (39 procent) av unga med hiv inte är så öppna med sin hiv-status som de skulle vilja vara. Detta bör problematiseras eftersom graden av att vara öppen med sin diagnos är kopplad till en bättre livskvalitet. 

Efter kontextualiseringen fick vi lyssna på en historia där den sociala aspekten om att leva med hiv lyftes: det pratades om rädsla för vården, för att bli särbehandlad och om en inre resa om självkänsla, skam och hur det hänger ihop med hur öppen en person är med sin diagnos. Historien var inte bara mörk, utan handlade även om personliga framsteg. 

Panelsamtalet kretsade kring tre huvudteman: 

  • Utmaningar med hiv och öppenhet: Panelen betonade att stigma och diskriminering fortfarande påverkar personer som lever med hiv. Panelister diskuterade om intersektionell stigma och att vissa personer har lättare för att vara öppna än andra. Människors privilegier togs upp och det faktum att vi har olika förutsättningar som gör att det finns ojämlikheter som påverkar individen. Brister av språkkunskap är ett exempel på ett sådant hinder.
  • Hiv och livskvalitet: Panelen diskuterade undetectable equals untransmittable (U=U) -budskapet. Att hiv i dag inte överförs är i nuläget inte klart för alla som jobbar inom vården. Det är viktigt att människor förstår hur HIV sprids och inte sprids, samt att de har tillgång till korrekt information om hur man förebygger och behandlar hiv. Utbildning kan hjälpa till att bryta ned myter och missuppfattningar kring hiv. Detta är avgörande för att minska spridningen av hiv och förbättra livskvaliteten för de som lever med viruset.
  • Vikten av systematiserad peer support: Vi pratade om motionen från år 2021, för en systematiserad peer support som besvarades. I nuläget finns det ingen systematiserad peer support, det vill säga att peer support inte erbjuds på infektionsklinikerna i Skånes region. Alla som lever med hiv har  regelbunden kontakt med en infektionsklinik och därför är det viktigt att de erbjuds peer-support via dem. Om peer support skulle erbjudas på klinikerna kan alla erbjudas jämlik tillgång till kamratstöd som har en positiv effekt på den enskilda individen. Metoden med underlag från Storbritannien, som Positiva Gruppen Syd har anpassat till det svenska samhället, är ett effektivt verktyg som säkrar personers välmående, förebygger risken för möjliga följdsjukdomar och därmed på lång sikt kan avlasta vården.  

Panelen kom fram till flera viktiga slutsatser, inklusive behovet av att fortsätta bryta ned barriärer och stigmatiseringen som omger hiv men frågan kvarstår om hur vi tillsammans kan jobba framåt på ett främjande sätt. Därför ska dialogen fortsätta om hur vi tillsammans kämpar vidare för ett bra liv för de som lever med hiv! 

Ett citat från Carina Svensson (Regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne): ”Hiv är idag ingen dödlig sjukdom och det måste vi alla förhålla oss till. Hivpositiva ska och måste inkluderas i vårt gemensamma samhälle. Detta görs bäst med information och kunskap, något vi alla kan bidra med.”