Nya rapporter om hiv och Covid-19 från New York och Barcelona

I staden New York har data sammanställts för 5700 patienter som blivit intagna och diagnostiserade för Covid-19 mellan den 1 mars – 4 april i år. Av de intagna med Covid-19 levde 0,8% också med hiv. I staden New York lever cirka 1,3% av befolkningen med hiv vilket antyder att personer med hiv inte ådrar sig eller blir sjuka av Covid-19 i högre grad än den generella befolkningen. Någon data på utgången för de intagna med hiv fanns inte med i studien, som kan läsas i sin helhet här (Engelska): https://jamanetwork.com/journ…/jama/article-abstract/2765184

Från Barcelona rapporteras om fem personer i åldrarna 29-49 med hiv i en studie om 543 patienter med Covid-19. En person levde med odiagnostiserad hiv (CD4 nivå på strax över 100) och två andra levde med ytterligare underliggande sjukdomar. Efter vård, där två av de intagna klassades som svårt sjuka, är fyra utskrivna från sjukhus medans en person är fortsatt kvar på sjukhus. Personen med odiagnostiserad hiv är en av de utskrivna. Forskarna understryker att det behövs fler studier, och framförallt med äldre personer som lever med hiv, för att bättre kunna veta hur hiv påverkar Covid-19 bland äldre, då högre ålder i sig är en riskfaktor.
Läs hela studien här: https://www.thelancet.com/…/la…/PIIS2352-3018(20)30111-9.pdf

Rapporterna bekräftar i stort vad IAS och fallen i Kina och Schweiz tidigare visat, att hiv i sig inte är en riskfaktor för att ådra sig eller bli svårare sjuk i Covid-19. Läget kan dock komma att förändras och vi uppmanar alla att fortsatt iaktta försiktighet. Har du frågor eller vill prata är du alltid välkommen till oss.

Blir personer med hiv sjukare av Covid-19?

Många är oroliga och undrar hur det nya coronaviruset påverkar personer som lever med hiv. Kortfattat så finns det idag förhållandevis få fall och knapphändig information att gå på, men hittills pekar inget på att personer med hiv blir sjukare än personer som inte lever med hiv. Detta grundar sig på data IAS (International Aids Society) presenterade igår. Följande fall där personer med hiv uppsökt sjukvård och konstaterats smittade av Covid-19 togs då upp:

– 4 dokumenterade fall från Schweiz där personerna var mellan 55 – 79. 3 av 4 levde med underliggande sjukdomar, en var i behov av intensivvård övriga vanlig vård på sjukhus. Två har hittills skrivits ut varav en är personen som intensivvårdades, två fortfarande kvar för vård.

– Från Kina finns 6 dokumenterade fall. Flera hade låga cd4 nivåer och även här underliggande sjukdomar/riskfaktorer men samtliga fick endast milda eller måttliga symtom. Alla har idag tillfrisknat.

Vi har även fall i Sverige där utgången har varit god för personer som lever med hiv och drabbats av Covid-19, detta är än så länge bara anekdotiskt och någon sammanställd information finns oss veterligen inte i dagsläget.

Vi bevakar och uppdaterar våra medier så snart vi får mer information. Vi rekommenderar alla att följa myndigheternas information och riktlinjer, på t.ex. krisinformation.se för att minska smittspridning och skydda sin egna hälsa, samt att generellt vara källkritisk gällande information som delas på t.ex. sociala medier.

För mer information och källor se IAS här:

https://www.iasociety.org/…/Cross…/COVID-19-and-HIV-Webinars