En berättelse om att leva med hiv – Nytt avsnitt av podcasten Positivt

I detta avsnitt följer vi Hans som 1990 fick beskedet om att han fått hiv. Beskedet präglar Hans livshistoria och i denna berättelse får vi höra om bland annat omgivningens reaktioner, kärlek, möten med samhället, livsval och att lära sig leva med hiv. Avsnittet bjuder på såväl sorg som skratt och glädje.

Inspelningen gjordes i mars 2019 och Hans lämnade oss ett år senare under våren 2020.

Vi minns Hans som en varm och rolig person med nära till skratt, en vän som med sin livserfarenhet kunde ingjuta mod och samtidigt ge en känsla av att allt löser sig. Hans har har under lång tid varit aktiv i att öka kunskapen om hiv och motverka stigmatiseringen av hiv, både här på Positiva Gruppen Syd och i andra föreningar.

Lyssna på avsnittet här:

Hiv och fysisk aktivitet – vad gäller och hur kommer jag igång?

Hiv och fysisk aktivitet - vad gäller och hur kommer jag igång

Den medicinska utvecklingen av hiv har varit fantastisk. Vi som lever med hiv har numer möjlighet att leva lika länge som alla andra. Men trots medicinera finns fortfarande mer sjukdom och ohälsa hos personer med hiv. Vad kan vi själva göra för att förbättra vår hälsa och förebygga sjukdom? En hel del faktiskt, och det börjar med att komma igång!

Redan i 30-årsåldern börjar vi åldras. Biologiska processer i kroppen gör att celler med tiden blir lite långsammare att utföra sina jobb. Det rör i stort hela kroppen, från det reproduktiva systemet, huden och musklerna till våra sinnen. Åldrandet gör också att den kognitiva förmågan förändras vilket kan inverka på vår funktionalitet och mentala hälsa. Hur snabbt och på vilket sätt vi åldras är till viss del genetiskt betingat, men beror också på vår omgivning och leverne.

Vi vet idag att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsan och bromsar upp åldrandeprocessen och även i högre ålder så har fysisk aktivitet mycket välgörande effekter för hälsan. Det finns med andra ord inget bäst före datum när det gäller att komma igång.

Hälsa med hiv

Så kallad kardiorespiratorisk hälsa, det vill säga hjärta, lungors och musklernas funktion är hos personer med hiv överlag sämre jämfört med personer som inte lever med hiv (1). Vad som exakt orsakar detta är inte riktigt fastställt men det finns tecken på att åldrandeprocessen hos personer med hiv går snabbare (2). I ett flertal studier har det visat sig att personer med hiv riskerar att få ålderssjukdomar ungefär 5-10 år tidigare än jämförbara personer utan hiv. Bland de vanligaste sjukdomarna återfinns diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Det fina är dock att det finns flera saker vi själva kan göra för minska att riskerna för just den här typen av sjukdomar. Fysisk aktivitet är något som de allra flesta har möjlighet till, om det så är på ett gym eller i vardagen.

Vilken effekt har fysisk aktivitet på hälsan hos personer som lever med hiv?

Precis som hos personer som inte lever med hiv så förbättrar fysisk aktivitet hälsan hos personer som lever med hiv. Förbättrad syreupptagningsförmåga, kondition och ökad rörlighet är några av de effekter som påvisats när personer med hiv börjat med fysisk aktivitet. Såväl aerobisk (exempelvis rask promenad och cykling) som motståndsträning (exempelvis simning och träning med vikter) har visat goda effekter (3) . Andra fysiska effekter är mer av det goda och mindre av det dåliga kolesterolet. Då vissa hiv-mediciner kan påverka blodfetter till det negativa är fysisk aktivitet i det avseendet en utmärkt motåtgärd(4).

Fysisk aktivitet har också visat goda resultat för att förbättra mående och livskvalité hos personer med hiv. I en studie där personer med hiv, som inte tränade, fick börja cykla, styrketräna och öva rörlighet tre gånger per vecka under tre månader visade deltagarna märkbart ökad livskvalité, inställning till livet och sig själv jämfört med en grupp som inte tränade (5).

Även sömnen kan förbättras. Dålig eller för lite sömn är ofta en av orsakerna till trötthet och orkeslöshet bland personer som lever med hiv. Inaktivitet kan i sin tur leda till fortsatta sömnproblem. Fysisk aktivitet må inte vara den enda lösningen då sömnproblem kan bero på stress, socioekonomisk status, mental hälsa, hiv eller i vissa fall medicinering, men det kan överlag bidra till bättre sömn (6).

Vilken typ av träning är att föredra?

All fysisk aktivitet är bra, men samtidigt finns det skillnader i hur mycket eller på vilket sätt fysisk aktivitet förbättrar vår hälsa. Bäst effekt ger en kombination av konditionsträning och motståndsträning (7) . Generellt sett ger högre intensitet där du blir svettig och får ta i lite bättre effekt, men tänk på att börja mjukt så att du inte skadar dig eller går på för hårt i början.

Hur kommer jag igång?

Synen på sig själv, sin hälsa och sin kropp är exempel på barriärer som kan förhindra att man kommer igång. Men gemenskap och peppande support kan göra att det går lättare, både att komma igång och att sedan fortsätta hålla uppe motionen (8).

Studier har också visat att det hjälper om någon hjälper till att stämma av hur det går (9). Kanske kan en vän på din lokala hiv organisation eller arbetskamrat vara behjälplig till en början? En annan metod är att få fysisk aktivitet utskrivet på recept och den vägen få hjälp med från vården att följa upp hur träningen går.

Tre avslutande tips:

 • Hitta en typ av fysisk aktivitet som känns bra att börja med. Testa, fråga och undersök vad som funkar bra för dig
 • Gör det tillsammans – träna, cykla, gå eller bara prata om din egen träning med någon annan för att kunna dela erfarenheterna och följa upp
 • Det är aldrig för sent – den som än inte har börjat har mest att vinna

Känner du att det är svårt att komma igång eller kanske tryter motivationen? Hör av dig till oss, du är mer än välkommen 🙂

En sammanställning av flera studier och vilka resultat fysisk aktivitet gett personer som lever med hiv.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6124952/

Referenser:

 1. https://journals.lww.com/aidsonline/Abstract/2019/05010/Cardiorespiratory_fitness_is_associated_with.10.aspx
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3413877/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5997336/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6124952/ 
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323156/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3266344/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5997336/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6318073/
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7089845/

Gratis träning på Friskis & Svettis för medlemmar!

Genom Friskis & Svettis erbjuder vi nu gratis träning för dig som är medlem i Positiva Gruppen Syd. Du väljer själv när du vill gå, och om du vill boka pass, besöka gymmet, simma eller någon annan aktivitet.

Välj bland alla anläggningar i Malmö (bor du utanför kan vi möjligen ordna det också, hör av dig isåfall!)

Kontakta oss så får du medlemsskap på Friskis & Svettis och ett medlemskort, sen är det bara att träna på!

Är du inte medlem i Positiva Gruppen Syd än? Se då till att bli det 🙂

Läs mer om hur du blir medlem här: https://www.pgsyd.se/bli-medlem/

Uppdatering av pgsyd.se – Välkommen till vår nya sajt!

Efter cirka 4 år var det dags för en förändring och vi hoppas att den nya sajten ska fungera som en komplett resurs för alla som lever med eller berörs av hiv i södra Sverige. Vi har försökt att skapa en helt ny design och layout som gör det enkelt och intuitivt att hitta vad man söker, oavsett om besöket sker med dator, mobil eller padda.

Innehållet är till stora delar också helt nytt och vi har förhoppningen att de ämnen och teman som tas upp är relevanta och ger en bra bild av hiv 2020. Nytt är också att hela sajten finns i två versioner, svenska och engelska (översättning pågår), båda versionerna är sökbara genom sökmotorer.

Arbetet fortgår med att uppdatera och finjustera, det kan under denna tid förekomma vissa funktionella brister och fel. Påpeka gärna om du saknar något eller vill ge generell feedback. Mycket nöje och hoppas att du finner vad du söker, annars finns vi i mån av tid på chatten eller på info@pgsyd.se

Nya rapporter om hiv och Covid-19 från New York och Barcelona

I staden New York har data sammanställts för 5700 patienter som blivit intagna och diagnostiserade för Covid-19 mellan den 1 mars – 4 april i år. Av de intagna med Covid-19 levde 0,8% också med hiv. I staden New York lever cirka 1,3% av befolkningen med hiv vilket antyder att personer med hiv inte ådrar sig eller blir sjuka av Covid-19 i högre grad än den generella befolkningen. Någon data på utgången för de intagna med hiv fanns inte med i studien, som kan läsas i sin helhet här (Engelska): https://jamanetwork.com/journ…/jama/article-abstract/2765184

Från Barcelona rapporteras om fem personer i åldrarna 29-49 med hiv i en studie om 543 patienter med Covid-19. En person levde med odiagnostiserad hiv (CD4 nivå på strax över 100) och två andra levde med ytterligare underliggande sjukdomar. Efter vård, där två av de intagna klassades som svårt sjuka, är fyra utskrivna från sjukhus medans en person är fortsatt kvar på sjukhus. Personen med odiagnostiserad hiv är en av de utskrivna. Forskarna understryker att det behövs fler studier, och framförallt med äldre personer som lever med hiv, för att bättre kunna veta hur hiv påverkar Covid-19 bland äldre, då högre ålder i sig är en riskfaktor.
Läs hela studien här: https://www.thelancet.com/…/la…/PIIS2352-3018(20)30111-9.pdf

Rapporterna bekräftar i stort vad IAS och fallen i Kina och Schweiz tidigare visat, att hiv i sig inte är en riskfaktor för att ådra sig eller bli svårare sjuk i Covid-19. Läget kan dock komma att förändras och vi uppmanar alla att fortsatt iaktta försiktighet. Har du frågor eller vill prata är du alltid välkommen till oss.

Blir personer med hiv sjukare av Covid-19?

Många är oroliga och undrar hur det nya coronaviruset påverkar personer som lever med hiv. Kortfattat så finns det idag förhållandevis få fall och knapphändig information att gå på, men hittills pekar inget på att personer med hiv blir sjukare än personer som inte lever med hiv. Detta grundar sig på data IAS (International Aids Society) presenterade igår. Följande fall där personer med hiv uppsökt sjukvård och konstaterats smittade av Covid-19 togs då upp:

– 4 dokumenterade fall från Schweiz där personerna var mellan 55 – 79. 3 av 4 levde med underliggande sjukdomar, en var i behov av intensivvård övriga vanlig vård på sjukhus. Två har hittills skrivits ut varav en är personen som intensivvårdades, två fortfarande kvar för vård.

– Från Kina finns 6 dokumenterade fall. Flera hade låga cd4 nivåer och även här underliggande sjukdomar/riskfaktorer men samtliga fick endast milda eller måttliga symtom. Alla har idag tillfrisknat.

Vi har även fall i Sverige där utgången har varit god för personer som lever med hiv och drabbats av Covid-19, detta är än så länge bara anekdotiskt och någon sammanställd information finns oss veterligen inte i dagsläget.

Vi bevakar och uppdaterar våra medier så snart vi får mer information. Vi rekommenderar alla att följa myndigheternas information och riktlinjer, på t.ex. krisinformation.se för att minska smittspridning och skydda sin egna hälsa, samt att generellt vara källkritisk gällande information som delas på t.ex. sociala medier.

För mer information och källor se IAS här:

https://www.iasociety.org/…/Cross…/COVID-19-and-HIV-Webinars