Skip to content

Informationsmaterial & Kampanjer

Vi arbetar hela tiden med att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv. Här finner du våra kampanjer och informationsmaterial.

Vill du få material hemskickat?

Kontakta oss så skickar vi materialet per post.

Kampanjvideo 2022 plusverket

"Säg hej till Plusverket!"

Informationsmaterial i vykortsformat

"Nyanländ Information om HIV"

A guide for people new to Sweden who live with HIV

Kampanjvideo 2021

"Rubrikreel - hiv smittar inte under behandling"

SToryboards

"Tecknade situationer"

Storyboard living with hiv 3
Storyboard living with hiv 2

Tre situationer som ur olika perspektiv ger en inblick i vad personer med hiv kan uppleva. Samtliga är baserade på verkliga händelser.

KAKburk med diverse information och material

"Informationsutskick"

Informationsutskick hiv
Kakburk öppen med brev

InformationsFolder på sex sidor

"Om att leva med hiv"

Kampanjvideo 2020

"BBC Ankare - Hiv smittar inte under behandling"

Klistermärken

"Löpet"

Tre olika motiv som blev klistermärken där vi utgick från det nya kunskapsunderlaget om att välbehandlad hiv inte överförs. Begreppet U=U (Undetectable=Untrasmittable) betyder just att välbehandlad/omätbart hiv inte överförs.

Vykort

"#Ingenrisk"

Vykort som tar fasta på det nya kunskapsunderlaget. Vi har här fokuserat på enkla och tydliga budskap som de allra flesta på något sätt kan relatera till. Med hashtaggen vill vi tydliggöra att smittorisken är just ingen risk.

Visitkort

"Visitkort"

Gåvomaterial/Affischer

"Artposter"

Tre tavelmotiv som togs fram för att användas vid gåvor, utmärkelser och uppvaktningar av olika slag.