God jul och gott nytt år! En återblick på året som gått och förändrade öppettider

Med större delen av 2020 i backspegeln kan vi snart knyta ihop säcken för detta år. Vi tackar alla medlemmar som väljer att vara en del av föreningen (tillsammans är vi starka!), samarbets- och samverkanspartners som lyssnar på oss som lever med hiv och engagerar sig i frågor som rör hiv och rätten till ett bättre liv med hiv samt alla andra organisationer eller individer som på något sätt arbetar för personer som lever med hiv.

2020 har varit ett annorlunda och innehållsrikt år, här följer en återblick och reflektion på några utvalda områden och händelser som skett under året.

Politik och rättigheter

Socialutskottet röstade i februari för att Smittskyddslagen och informationsplikten för personer som lever med hiv skulle ses över. Då vi redan har ett prejudikat i Högsta Domstolen och förändrade förhållningsregler är mycket redan vunnet, men arbetet med att påbörja en omarbetning av lagen har inte kommit igång. Med Folkhälsomyndighetens tydliga kunskapsunderlag från 2019 och en majoritet i riksdagen har vi ett starkt mandat för förändring. Det är dock under all kritik att regeringens arbete i frågan inte kommit längre.

Även regionalt behövs utveckling och förändring. I rapporten Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige som Folkhälsomyndigheten publicerade under årets World Aids Day önskar unga med hiv mer kunskap om bland annat sina rättigheter och hur de kan leva ett mer öppet liv med hiv. På frågan om vilka behov de har återfinns även ”träffa andra unga med hiv”, listat som den tredje mest efterfrågade insatsen (bakom gratis kondomer och information om rättigheter). Från rapporten framgår också att en majoritet uppger att de har ett behov av att träffa andra som lever med hiv. Behoven speglar väl tidigare studier och de observationer vi har gjort och fortsätter göra i hela målgruppen, oavsett ålder. Det behöver bli en rättighet att få information om hur man träffar andra som lever med hiv, och hiv-vården behöver ta ett ansvar och lyssna på de behov som finns hos målgruppen.

Covid-19 och hiv

När Covid-19 under våren på allvar gjorde sitt inträde undrade många, hur påverkar detta oss som lever med hiv. Är vi en riskgrupp? De studier som gjorts pekar på att hiv enskilt inte nämnvärt påverkar sjukdomsförloppet. Det vill säga personer med hiv får inte lättare corona och blir inte sjukare. Av de som lever med hiv och fått corona har alla vi känner till klarat sig bra. Då både Covid och hiv är infektionssjukdomar har även vår tillgång till vård under perioder varit ansträngd och begränsad, och infektionsläkare som arbetar med oss som lever med hiv har även involverats i arbetet med Covid-19. Förutom de rent medicinska följderna har pandemin även lett till ökad isolering och ensamhet, och många har blivit varse om vilket värde det sociala faktiskt har, och vilken inverkan det har på vår hälsa.

Möten och sociala aktiviteter

Trots pandemin har vi under året gjort en massa roliga saker, i juni åkte vi på en utflykt med turridning till Söderåsens Nationalpark, många som inte varit i detta område blev nog förvånade över att Skåne inte bara är åkrar och platt mark!

Som substitut för de drop-in tillfällen vi ställde in i våras har vi gått promenader i Malmö. Vid ett tillfälle besökte vi Malmö Museum och det blev mer än ett besök på Slottsträdgårdens Kafé vid Kungsparken. Under sommaren fick vi också chans att välkomna flera nya medlemmar till föreningen. Det har varit extra kul att träffa de som nyligen anlänt till Sverige och få höra fler erfarenheter från att leva med hiv i andra länder. Det känns också bra att mötena vi gör främjar att olika typer av personer kan hitta varandra och prata sinsemellan, knyta kontakter som de sedan kan utveckla själva utan inblandning av oss som är aktiva i föreningen.

Höstens stora aktivitet blev må-bra helgen i Tylösand. Peer-utbyten, god mat och vi hade det allmänt bra i hotellets spa, ända fram till stängning – helt klart årets höjdpunkt. Vi hade tur som lyckades pricka in en period då smittspridningen var låg, och med några enkla förhållningsregler var det en smittfri tillställning i alla bemärkelser!

Med de hårdare restriktionerna som sedan infördes lokalt i Skåne under hösten flyttades World Aids Day ut på gatorna. Dagen blev en vecka, eventet ”World Aids Day goes World Aids Week” var fött och pågick mellan den 23 november till den 1 december. Vi nådde 7 971 personer online och butikerna besöktes av drygt 7 000 personer under kampanjens gång. Med graffitiväggen och synligheten med halsdukarna hoppas vi att folk fått upp ögonen och förhoppningsvis lärt sig något nytt om hiv. Reaktionerna har varit fler än förra året, och samarbetet med andra organisationer har gjort att hiv synts på platser och i kanaler som annars inte pryds av våra meddelanden.

Vi minns också 2020 som året då Hans lämnade oss. En stor sorg och saknad. En vän som varit föreningen trogen under lång tid och arbetat för att vi som lever med hiv ska ha det lite bättre. Vi minns Hans såväl i de personliga samtalen som när han åkte runt i skolor i hela Sverige och berättade om hiv. Det du gav oss tar vi med oss och under helgerna skänker vi Hans en tanke och hoppas han har det bra där han är nu.

Ditt stöd spelar roll – En blick framåt

Vi ser med tillförsikt fram emot 2021, ett år vi redan nu vill fylla med optimism, vill du följa med på den resan!?

Du är mer än välkommen att engagera dig. Ge ditt stöd genom att bli medlem eller aktivera dig som volontär eller peer! Läsa gärna mer om de olika vägarna här: https://www.pgsyd.se/bli-medlem/

Vi välkomnar även dig som redan är medlem att bli medlem för nästa år! Swisha 100 kr till nummer 123 655 4422 eller bankgiro 576-2844. Märk betalningen “Medlem 2021”. Stort tack på förhand!

Förändrade öppettider under jul och nyår

Kontoret stänger från och med onsdagen den 23 december och verksamheten öppnar upp igen den 4 januari. Under tiden läser vi endast mail sporadiskt och finns ej tillgängliga på telefon.

Väl mött 2021 och med önskan om en trevlig avslutning på året. Ta hand om dig.

Positiva Gruppen Syd