Skip to content

Bli medlem i Positiva Gruppen Syd

Endast 1 av 10 lever öppet med hiv. Ditt medlemskap möjliggör avstigmatisering av hiv och ett bättre samhälle för alla som lever eller berörs av hiv. Ta steget – medlemskapet kan vara helt anonymt

Stöd kampen mot stigma och okunskap

Ditt medlemsskap behövs

Genom att bli medlem hjälper du oss att synliggöra hiv hos allmänheten och att kunna fortsätta finnas till för personer som lever med hiv. Ditt medlemsskap möjliggör att vi kan hjälpa andra, stärka, stötta och öka kunskapsnivån i samhället om hiv.

I framtiden hoppas vi att ingen ska behöva känna rädsla, skam eller tvekan vid att berätta om sin hiv och att det ska mottas utan att skapa orationella reaktioner eller diskriminering. Tyvärr är vi inte riktigt där än.

Vi bryr oss om dig och alla andra som på ett eller annat sätt drabbas av hiv.
Att bli medlem gör att vi jobbar för dig!

Tvekar du?

Är du orolig att ditt namn kan dyka upp offentligt och avslöja din status?
Att ens behöva tänka på detta kan egentligen vara skäl nog till att bli medlem hos Positiva Gruppen Syd…
För din säkerhets skull kan det vara bra att veta att vi inte dokumenterar några personuppgifter, att vi inte för några medlemsregister och att ditt namn varken syns eller dokumenteras på ett sätt som möjliggör spridning eller insyn utifrån.

Ett medlemskap hos oss kan vara precis så anonymt som en själv önskar. Vill man ta del av våra medlemsförmåner kommer vi att behöva en giltig mailadress kopplad till ditt medlemskap, men detta kommer hållas strikt inom föreningen. Vill man ha full anonymitet så går det öven bra att påbörja ett medlemskap i ett fingerat namn.

Du är trygg hos oss.

Som medlem får du

Information

Uppdateringar om läget i regionen och kunskap om det senaste inom hiv, anpassat till dig

Stöd och kamratskap

Häng med på aktiviteter eller träffa någon annan medlem över en fika för att lära av varandra

Möjlighet att påverka

Ge feedback och kom med idéer som vi i föreningen kan ta vidare och lyfta genom våra kanaler

Rösträtt

Gör din röst hörd vid vårt årsmöte, som också brukar bjuda på god mat och trevligt umgänge!

Ett stort tack!

Från alla andra som lever med hiv och som får energi och mod av stödet vi ger som förening

Nätverk

Vi har ett nätverk som sträcker sig både inom och utanför Sverige, lär känna nya bekantskaper och utvecklas!

Medlemsavgiften är 100:- per år

Betalning sker årsvis ett år åt gången genom att sätta in 100 kr ​på bankgiro 576-2844 eller swisha till 1236554422.

Vid swishbetalning går det bra att skanna in nedanstående QR-kod i appen för enklare betalning.

Vill man ha full anonymitet så går det öven bra ​att påbörja ett medlemskap i ett fingerat namn. Du är trygg hos oss.