Skip to content

Bli peer, volontär eller medlem

Det finns flera sätt att engagera dig hos oss, oavsett hur du väljer att stötta arbetet kan du bidra, både aktivt och passivt.

Stärk andra med dina egna erfarenheter genom peer support

Bli peer - din erfarenhet behövs

Peer, eller Personlig EgenErfaren Resurs som också används på svenska är en typ av kamratstödjare. Peer support innebär att personer som har gått eller går igenom liknande erfarenheter ger varandra stöd.

Att leva med hiv innebär att förhålla sig till frågor som rör såväl medicinska, sociala, sexuella som juridiska aspekter och som peer kan du relatera till den unika problematik som kommer med en hiv-diagnos. Med din erfarenhet kan du bidra till att stötta och stärka någon annan, och bryta isolering och ensamhet.

I praktiken kan det betyda att en person som nyligen fått hiv får stöd av en person som redan levt med hiv ett tag. Peer support syftar till att ge båda personerna (eller flera i de fall det rör sig om en peer-grupp) en känsla av stöd som gör att en inte känner sig ensam och bidrar till ett ökat välmående.

Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss!

Du kan vara peer om du lever med hiv eller är anhörig till någon med hiv.

Som peer har du möjlighet att med din erfarenhet stärka och stötta andra som lever med eller berörs av hiv. Rollen som peer kan innebära att ge såväl praktiska tips och råd (exempelvis inför läkarbesök och vårdkontakter) som känslomässigt och socialt stöd. Oavsett vilket typ av stöd du ger kan ditt stöd hjälpa andra som lever med hiv att leva ett bättre liv med hiv.

Som peer hos oss får du först en introduktion och utbildning i vad rollen som peer innebär. Genom utbildningen får du verktyg som du kan kombinera med din egen erfarenhet för att kunna stötta andra på ett bra sätt. Du väljer sedan själv hur du vill stötta och hjälpa andra genom peer support. Du kan bland annat svara på frågor online, delta på aktiviteter eller berätta din story för andra så att de får kontakta dig. Det är du som avgör hur du vill tillgängliggöra dig själv som peer.  

Bidra som volontär i kampanjer och projekt

Bli volontär - din insats behövs

Att volontärarbeta här hos oss på Positiva Gruppen Syd gör att du aktivt bidrar till att ge personer som lever med hiv ett bättre liv med hiv.

Du kan både volontärarbeta hemifrån, här hos oss på kontoret eller under någon kampanj eller evenemang. Vi försöker alltid matcha dina önskemål mot ett skarpt uppdrag för att det ska kännas meningsfullt, men är du en fena på att sköta om enklare sysslor är det också mer än välkommet!

Våra volontärer har tidigare tagit fram material, redigerat bilder, närvarat och hjälpt till vid arrangemang som World Aids Day och spridit material till skolor och universitet. Du kanske har någon kunskap, kontakt eller färdighet som du tror kan vara till nytta hos oss?

Hör av dig! Vi har ofta flera projekt som löper paralellt.

Alla som vill och känner att de vill bidra kan bli volontär. Det är inget krav att leva med hiv eller vara medlem/peer.

Vi betalar inte ut någon ersättning för din tid, men vi ersätter utgifter som är kopplade till volontärarbetet. Det kan röra sig om till exempel resekostnader, mat samt material och andra förbrukningsvaror.

Ja, vi har möjlighet att ta emot praktikanter. Ta kontakt med oss och berätta gärna lite om dig, och varför du skulle vilja vara praktikant hos oss.

Stöd kampen mot stigma och okunskap

Bli medlem - ditt stöd behövs

Genom att bli medlem hjälper du oss att synliggöra hiv hos allmänheten och att kunna fortsätta finnas till för personer som lever med hiv. Ditt medlemsskap möjliggör att vi kan hjälpa andra, stärka, stötta och öka kunskapsnivån i samhället om hiv.

I framtiden hoppas vi att ingen ska behöva känna rädsla, skam eller tvekan vid att berätta om sin hiv och att det ska mottas utan att skapa orationella reaktioner eller diskriminering. Tyvärr är vi inte riktigt där än.

Vi bryr oss om dig och alla andra som på ett eller annat sätt drabbas av hiv.
Att bli medlem gör att vi jobbar för dig!

Tvekar du?

Är du orolig att ditt namn kan dyka upp offentligt och avslöja din status?
Att ens behöva tänka på detta kan egentligen vara skäl nog till att bli medlem hos Positiva Gruppen Syd…
För din säkerhets skull kan det vara bra att veta att vi inte dokumenterar några personuppgifter, att vi inte för några medlemsregister och att ditt namn varken syns eller dokumenteras på ett sätt som möjliggör spridning eller insyn utifrån.

Ett medlemskap hos oss kan vara precis så anonymt som en själv önskar. Vill man ta del av våra medlemsförmåner kommer vi att behöva en giltig mailadress kopplad till ditt medlemskap, men detta kommer hållas strikt inom föreningen. Vill man ha full anonymitet så går det öven bra att påbörja ett medlemskap i ett fingerat namn.

Du är trygg hos oss.

Som medlem får du

Information

Uppdateringar om läget i regionen och kunskap om det senaste inom hiv, anpassat till dig

Stöd och kamratskap

Häng med på aktiviteter eller träffa någon annan medlem över en fika för att lära av varandra

Möjlighet att påverka

Ge feedback och kom med idéer som vi i föreningen kan ta vidare och lyfta genom våra kanaler

Rösträtt

Gör din röst hörd vid vårt årsmöte, som också brukar bjuda på god mat och trevligt umgänge!

Ett stort tack!

Från alla andra som lever med hiv och som får energi och mod av stödet vi ger som förening

Nätverk

Vi har ett nätverk som sträcker sig både inom och utanför Sverige, lär känna nya bekantskaper och utvecklas!

Medlemsavgiften är 100:- per år

Betalning sker årsvis ett år åt gången genom att sätta in 100 kr ​på bankgiro 576-2844 eller swisha till 1236554422.

Vid swishbetalning går det bra att skanna in nedanstående QR-kod i appen för enklare betalning.

Vill man ha full anonymitet så går det öven bra ​att påbörja ett medlemskap i ett fingerat namn. Du är trygg hos oss.