Antikroppar mot Covid-19 efter vaccination – Tre nya studier ger lovande resultat för personer som lever med hiv

Upplyftande resultat från Storbritannien, Sydafrika och Israel. Både AstraZeneca och Pfizer/Biontechs vaccin generer antikroppar mot Covid-19 hos personer som lever med hiv.

Storbrittanien-studien

54 personer med hiv mellan 18-55 år med omätbara virusnivåer och minst 350 CD4 celler fick två doser av AstraZenencas vaccin. Doserna gavs med fyra till sex veckors mellanrum. 

Gruppen följdes i 56 dagar och provsvar jämfördes med en grupp på 50 personer som inte levde med hiv. Mellan grupperna sågs inga skillnader i hur väl antikroppar utvecklades eller hur väl de fungerade i att neutralisera Covid-19. 

Forskarna konstaterade att AstraZenecas vaccin överlag fungerade lika väl i gruppen personer som lever med hiv som utan, men att mer data behövs för personer med hiv som har CD4 under 350 eller mätbar virusnivå.

Källa: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829931

Sydafrika-studien

En grupp av personer med hiv fick antingen två doser av AstraZenencas vaccin eller ett placebo. Personerna med hiv i studien hade CD4 nivåer mellan 512 – 929, var i genomsnitt 40 år och samtliga studiedeltagare stod på behandling för hiv. En majoritet hade varit under behandling för hiv i mer än fem år. 99 personer med hiv fullföljde den 42 dagar långa studien och jämfördes med en grupp som inte levde med hiv, en grupp som var något yngre i genomsnitt (32 år).

Studien mätte hur väl personer med hiv utvecklade antikroppar. Resultaten efter 42 dagar, då den andra dosen gavs, visade inga skillnader mellan personer med eller utan hiv, i förmåga att utveckla antikroppar mot Covid-19. Forskarna efterfrågade dock, likt sina kollegor i Storbritannien, mer data för personer med lägre CD4 nivåer.

Källa: www.researchsquare.com/article/rs-322470/v1

Israel-studien

143 personer med hiv i åldrarna 24 – 84 år ingick i studien. I genomsnitt hade gruppen levt med hiv i 13 år men spannet var stort, från att levt med hiv i under ett år till 36 år. Nästan 20% hade någon gång fått en AIDS-diagnos. Noterbart är 15 personer hade CD4-nivåer under 350, en grupp som inte fanns representerad i studierna i Storbritannien och Sydafrika. Samtliga studiedeltagare stod på behandling för hiv.

De 143 personerna fick två doser av Pfizer/Biontechs vaccin med några veckors mellanrum och jämfördes med en grupp personer utan hiv. Två veckor efter den första dosen utvecklade en majoritet av båda grupperna antikroppar mot Covid-19. Personer med hiv utvecklade dock färre antikroppar. Efter andra dosen hade 98% respektive 99% av grupperna utvecklat antikroppar, och i snitt påvisades en femfaldig ökning av antikroppar.

Subgruppen av personer med hiv med CD4 nivåer under 350 hade efter andra dosen utvecklat höga nivåer av antikroppar. Därav finns en indikation på att även immunosupprimerade personer, med lägre CD4, drar nytta av vaccination.

Forskarna noterade även en liten minskning av CD4 nivåer generellt sett i gruppen av personer som lever med hiv, vilket är i linje med vad som observerats i andra studier. Det vill säga att vita blodkroppar minskar något i samband med en vaccination. Inga förändringar sågs dock på immunförsvaret och dess funktion då relationen mellan CD4 och CD8 inte förändrades. Det kan med andra ord vara normalt att se en liten dipp av CD4 efter vaccinationen.

Källa: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829650

Kommentar:

Ingen av studierna har blivit peer-reviewed, men observationerna ger ändå upplyftande och positiva signaler om att de olika tillgängliga vaccinationerna fungerar väl på personer som lever med hiv. Vi inväntar fler studier och det lär komma flera under sommar och höst.