Skip to content

Gör skillnaden, bli styrelse medlem!

Inför årsmötet 2024 (vilket kommer att hållas på torsdag den 22 februari) har vi en särskild uppmaning från valberedningen, Sergio. …