Skip to content
”Vi behandlar ju inte andra kroniskt sjuka på samma sätt” - Ingrid, sjuksköterska, om hiv, kunskap och bemötande i vården

”Vi behandlar ju inte andra kroniskt sjuka på samma sätt” - Ingrid, sjuksköterska, om hiv, kunskap och bemötande i vården

Ingrid är 27 år, bor i Uppsala och har varit yrkesverksam inom vården i 10 år. Efter att ha arbetat…